Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας
Χαρακτηριστικά
Ψάθα φυσική το ξανθό (ανοιχτόχρωμο) σαν το άχυρο
Για διευκόλυνση σας παρακαλώ δείτε το σχεδιάγραμμα κάτω από την φωτογραφία.
Παραγγελία    
τεμ.
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου1