Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες

Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες καφενείου, ταβέρνας και εστιατορίου. Ανταλλακτικά ψάθινα για ξύλινες καρέκλες, ψάθινες καρέκλες
Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
Κωδικός 601
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
Κωδικός 610
Πλεγμένη γωνία
Κωδικός 614
Πράσινη ψάθα
Κωδικός 615
Πλεγμένη γωνία