Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες

Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες καφενείου, ταβέρνας και εστιατορίου. Ανταλλακτικά ψάθινα για ξύλινες καρέκλες, ψάθινες καρέκλες
Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
τεμ.
Κωδικός 601
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου
τεμ.
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας
τεμ.
Κωδικός 607
τεμ.
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
τεμ.
Κωδικός 610
Πλεγμένη γωνία
τεμ.
Κωδικός 611
τεμ.
Κωδικός 612
τεμ.
Κωδικός 614
Πράσινη ψάθα
τεμ.
Κωδικός 615
Πλεγμένη γωνία
τεμ.
Κωδικός 618
τεμ.
Κωδικός 620
τεμ.