Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
Χαρακτηριστικά
37X37 cm και τέσσερις γωνίες κομμένες στα 1,5 cm ψάθα φυσική το ξανθό (ανοιχτόχρωμο) σαν το άχυρο
Για διευκόλυνση σας παρακαλώ δείτε το σχεδιάγραμμα κάτω από την φωτογραφία.
Παραγγελία    
τεμ.
Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα1