Κωδικός 601
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου
Χαρακτηριστικά
37X37 cm ψάθα φυσική το ξανθό (ανοιχτόχρωμο) σαν το άχυρο
Για διευκόλυνση σας παρακαλώ δείτε το σχεδιάγραμμα κάτω από την φωτογραφία.
Παραγγελία    
τεμ.
Ψαθα για Καρέκλες1