Ψάθες - Ψάθινα ανταλλακτικά

Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 601
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες