Ψάθες - Ψάθινα ανταλλακτικά

Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 601
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 604
Οι γωνίες έχουν 3 cm βάθος
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για σκαμπό
Κωδικός 605
Οι γωνίες έχουν 3 cm βάθος
τεμ.
Ψάθινα καθίσματα για σκαμπό