Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες

Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες καφενείου, ταβέρνας και εστιατορίου. Ανταλλακτικά ψάθινα για ξύλινες καρέκλες, ψάθινες καρέκλες
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35X39 - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
Ψαθα για Καρέκλες - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 601

Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου

 

Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας

Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 610
Πλεγμένη γωνία
Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 614
Πράσινη ψάθα
Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 615
Πλεγμένη γωνία
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 620
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου

Καθίσματα από φυσική ψάθα για καρέκλες