Ψάθες - Ψάθινα ανταλλακτικά

Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35X39 - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 600
Ψαθα για Καρέκλες Καφενείου 35Χ39 C1212RC
Ψαθα για Καρέκλες - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 601

Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου

 

Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 606
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου Ταβέρνας

Κάθισμα καρέκλας από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 609
Πλεγμένη γωνία και κομμένη στο 1cm
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου - Ψάθινα καθίσματα για καρέκλες
Κωδικός 620
Ψαθα για Καρέκλες Εστιατορίου

Κάθισμα σκαμπό από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για σκαμπό
Κωδικός 604
Οι γωνίες έχουν 3 cm βάθος
Κάθισμα σκαμπό από φυσική ψάθα - Ψάθινα καθίσματα για σκαμπό
Κωδικός 605
Οι γωνίες έχουν 3 cm βάθος
Καθίσματα από φυσική ψάθα για καρέκλες